Hướng dẫn cài đặt Wifi Buffalo chạy Firmware OpenWRT(LEDE) làm Router, Modem

Bước 1 : Setup cổng WAN 

Cắm dây vào cổng LAN 2

Gõ địa chỉ IP : 192.168.1.1

User : root

Pass : để trống

Chọn cột thứ 3 - Network (2) - Interfaces (3)- Chọn WAN - Edit (4)

 

 

 

Mở thêm cột 2 Port Status và tích chọn như hình (5)

 

Bước 2  : Nhập user và password đường truyền của mạng (5)

Sau đó   lại

 

 

Sau đó sang mục Physical Settings

Sửa dấu tích sang Switch VLAN ''eth0.2'' (7)

 

Bước 4 : Đặt tên sóng wifi và mật khẩu (9)(10) Save lại rồi chuyển sang mục (11)

 

Chuyển bảo mật wifi qua chuẩn WPA2-PSK (12) và đặt mật khẩu wifi (13)

Cuối cùng chọn Apply and Save

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên