Hướng dẫn cài đặt Wifi Buffalo

Hướng dẫn cài đặt router wifi buffalo chạy firmware DD-WRT làm repeater wifi
Dưới đây là bài hướng dẫn cấu hình thu sóng xong phát lại (repeater) wifi buffalo chạy firmware DD-WRT. Firmware DD-WRT xanh các bạn làm tương tự.Đầu tiên các bạn cần đặt Repeater Wifi Buffalo ở vị trí thông thoáng , thu được sóng của con wifi gốc tín hiệu ổn...