Hướng dẫn cách cài đặt nas và cách sử dụng cơ bản với mọi loại NAS


Dùng phần mềm NAS Navigator2 để quét địa chỉ IP của NAS trong lớp mạng của mình

VD ở đây địa chỉ IP là 192.168.7.9

- Dùng trình duyệt web bất kỳ để vào trang cấu hình đã quét được . VD 192.168.7.9

- Chọn Advanced Settings để đăng nhập

- Gõ mật khẩu của user admin 

__________________________________________________

(1) Tạo thư mục 

(2) Tạo tài khoản 

             ____________________________________________________


- Tạo tài khoản đăng nhập 

Đặt tên và mật khẩu , nhập lại mật khẩu và click ok để lưu lại

-------

Tạo thư mục

Tạo tên cho thư mục

Chọn lưu ổ trên thư mục chọn Volume và lưu trên disk bạn muốn 

Accedd Retrictions : Phân quyền truy cậ

Mặc định khi tạo thư mục sẽ Disable và ai cũng có thể vào thư mục này

Tích Enable để tạo phân quyền (ai muốn vào thư mục sẽ phải đăng nhập user mà admin tạo )

Tích vào user được phép truy cập 

VD:  ở đây là user admin và user hieu được phép vào và sửa xóa tất cả các file trong thư mục này W/R (Read & Write) user quan chỉ được (R) Read Only

Xong phần cài đặt cơ bản 

Ấn tổ hợp phím 

 +R

VD : Ở đây IP NAS là 192.168.7.9


Các thư mục trong NAS sẽ hiển thị dưới  window explorerMap network drive để link vào this pc của bạn