Hướng dẫn cài đặt wifi BUFFALO fimware gốc tiếng anh làm Modem

Tương tự như bài trước , chúng ta sẽ làm theo các bước sau :

Gạt nút sang chế độ Router 

Sau đó ta nhập địa chỉ 192.168.11.1

nó sẽ hỏi người truy cập , nhập User : admin

Pass : password

Chọn Advanced Settings Chọn Internet --- PPPoe ---- Edit Connection List


  Làm theo các bước  Default PPPoE hiện lên như này là đã cài đặt xong


Chọn Internet ---Tích vào Use PPPoe Client để khi mất điện cấu hình luôn chỉnh mặc định là quay số  PPPoE

Apply để lưu lại 
Khởi động lại 2 thiết bị rồi kiểm tra mạng bằng điện thoại hoặc Pc bằng các trình duyệt bất kỳ