Cài đặt Nas Buffalo

Hướng dẫn cài đặt các dòng NAS Buffalo LinkStasion 210 - 220 - 410 - 420 - 421
Bài viết hướng dẫn cách cài đặt nas buffalo ban đầu cho các dòng nas LS210D, LS220DE, LS410D, LS420D, LS421DE. Mọi người tham khảo chính xác model sản phẩm rồi làm theo các bước bên dưới nhé.B1 - Format sạch sẽ ổ cứng  - Gắn đủ ổ vào các khay NAS  -...