Hướng dẫn sử dụng ổ cứng mạng NAS BUFFALO cơ bản

Bài viết dưới đây hướng dẫn cơ bản cho mọi người cách sử dụng ổ cứng mạng nas buffalo . Yêu cầu là nas buffalo đã được cài firmware lên ổ cứng và cắm dây mạng vào hệ thống mạng trong gia đình hoặc công ty.


Cài đặt phần mềm Nas Navigator trên máy tính để quét ra địa chỉ IP của nas , download tại đây --> Nas Navigator For Windows , Nas Navigator For Mac


1: Quét địa chỉ IP của Nas Buffalo

Cài đặt xong mở App lên và click Refresh B1 : Click chuột phải - Chọn Setting

IP NAS sẽ theo địa chỉ IP của modem nhà bạn


_______________________________________


2 : Đặt IP Tĩnh cho NAS BUFFALO


(5)Tắt cấp DHCP

(6)Đặt địa chỉ IP tĩnh của nas buffalo

(7)Đặt IP của modem ( Default Gateway )


_________________

3: Tạo User


_________________________

4: Tạo thư mục

Read - chỉ đọc

Read & Wirte - Full quyền

Recyle Bin - Bật hoặc tắt thùng rác ( Các File xóa sẽ ở folder Trashbox

SMB - Share Win/MAC

FTP - Share qua giao thức FPT port 21

AFP - Share qua giao thức FPT cho máy MAC

Backup - Cho phép Backup thư mục này

WebAccess - Truy cập Nas từ Internet bên ngoài 

Access Restrictions - Cho phép phân quyền truy cập từ xa vào folder này

____________

5: Kích hoạt WebAccess truy cập từ xa(4) Đặt tên truy cập từ xa cho NAS

Key chọn Random

(5) Điền Port 9000

_____________

6: Mở truy cập từ xa cho folder(7) Mở WebAccess

(8)  Các chế độ cho phép file dữ liệu của thư mục này  

- Allow Anonymous : Tất cả đều nhìn thấy ( tài khoản guest)

Allow All Groups and User : Chỉ User và Groups của NAS mới thấy (login)

Use Inherited Folder Permissions : Cho phép danh sách ở Access Restriction nhìn thấy


>>> Xem ngay hơn 50 mẫu nas buffalo khác của Buffalo Việt Nam, biết đâu chúng lại hợp với bạn thì sao?